Dec 7, 2016
13 Views
0 0

Minsan kapag sinasabi ko ako okay ‘, gusto ko ng isang tao upang tumingin ako sa mga mata, yumakap sa akin mahigpit at sabihin ‘alam ko na hindi ka’.

Written by

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This